อ่าน Quotes แล้วโปรดย้อนดูตัว

ช่วงนี้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายกับชีวิต ทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว เพิ่งได้รับจดหมายจากเด็กในอุปการะ (เด็กจากมูลนิธิ World Vision ที่ส่งเงินให้เค้าทุก ๆ เดือนน่ะ ไม่ใช่เด็กชายน่ากิ๊น น่ากินที่ไว้เลี้ยงต้อย) เลยหาเวลาตอบเค้าซะหน่อย จู่ ๆ ก็อยากลงท้ายจดหมายด้วย Quote ภาษาอังกฤษคม ๆ เค้าคงแปลไม่ออกหรอก แต่จะเขียนภาษาไทยกำกับ และอยากให้เค้าขวนขวายอยากเรียนภาษาด้วย ก็เลยได้ search หา Quote ในเน็ต แต่หาไปหามา ไม่มีอันไหนเหมาะกับเด็ก ป.2 ซักอัน เลยไม่ได้เขียนลงไป แต่กลับทำให้ตัวตาลเองจั๊กจี้ต่อม ด้วยว่า quote บางอันถูกใจ เหมาะกับ situation ที่กำลังเกิดขึ้นกับชีวิตตัวเองและคนใกล้ตัว บางอันก็ทำให้ขำหึ ๆ บางอันก็ทำให้รำพึงว่า เออ..จริงว่ะ เลยอยากเอามา share ให้ได้อ่านกัน ขออนุญาตไม่แปล เพราะจะกลับไปทำงานที่คั่งค้างต่อ (ถามว่างานเยอะแล้วจะมา up blog ทำพรือ…ก็ขอตอบว่า…ขอกูหน่อยเหอะ 555)
"อ่าน blog อ่าน quote แล้วโปรดย้อนดูตัว" นะคะ 
 
 
 
The superior man is modest in his speech, but exceeds in his actions. Confucius (551 BC – 479 BC), The Confucian Analects

 

Words without actions are the assassins of idealism. Herbert Hoover (1874 – 1964)

 

We rarely think people have good sense unless they agree with us. Francois de La Rochefoucauld (1613 – 1680), Maximes (1678)

 

It is impossible to defeat an ignorant man in argument. William G. McAdoo (1863 – 1941)

 

A cynic is a man who, when he smells flowers, looks around for a coffin. H. L. Mencken (1880 – 1956)

 

Never be a cynic, even a gentle one. Never help out a sneer, even at the devil. Vachel Lindsay (1879 – 1931)

 

In the modern world of business, it is useless to be a creative original thinker unless you can also sell what you create. Management cannot be expected to recognize a good idea unless it is presented to them by a good salesman. David M. Ogilvy

 

Common sense is the collection of prejudices acquired by age eighteen. Albert Einstein (1879 – 1955)

 

Think like a wise man but communicate in the language of the people. William Butler Yeats (1865 – 1939)

 

Do what you feel in your heart to be right – for you’ll be criticized anyway. You’ll be damned if you do, and damned if you don’t. Eleanor Roosevelt (1884 – 1962)

Every sale has five basic obstacles: no need, no money, no hurry, no desire, no trust Zig Ziglar

A great obstacle to happiness is to expect too much happiness. Fontenelle

The first step to getting the things you want out of life is this: Decide what you want. Ben Stein

A goal without a plan is just a wish. Antoine de Saint-Exupery (1900 – 1944)

So much of what we call management consists in making it difficult for people to work. Peter Drucker (1909 – 2005)

To fear love is to fear life, and those who fear life are already three parts dead. Bertrand Russell (1872 – 1970), Marriage and Morals (1929) ch. 19

Love is or it ain’t. Thin love ain’t love at all. Toni Morrison (1931 – ), Beloved

Never continue in a job you don’t enjoy. If you’re happy in what you’re doing, you’ll like yourself, you’ll have inner peace. And if you have that, along with physical health, you will have had more success than you could possibly have imagined. Johnny Carson (1925 – 2005)

There are more fools in the world than there are people. Heinrich Heine (1797 – 1856) 

Creativity is allowing yourself to make mistakes. Art is knowing which ones to keep. Scott Adams (1957 – ), ‘The Dilbert Principle’ 

 

Happiness depends upon ourselves. Aristotle (384 BC – 322 BC)

ขอให้มีความสุขกับชีวิตค่ะ

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s